Bài Kiểm tra Tin học Lớp 2 – số 3

Bài Kiểm tra Tin học Lớp 2 số 3 nằm trong loạt Bài Kiểm tra – Ôn tập Tin học dành cho HS Lớp 2, giúp HS Lớp 2 tự đánh giá kiến thức Tin học đã học của mình. Em hãy cố gắng làm cẩn thận.

Nếu chưa làm Bài số 1, số 2, hãy chọn dưới đây để làm:

Your email address:

Your name:

 

Trả lờiEmail của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *