Trường TH Hiệp Bình Chánh

Trường tiểu học Hiệp Bình Chánh được thành lập 9/2008, là 1 ngôi trường không lớn lắm của Thủ Đức, tp.HCM nhưng có lực lượng GV tốt, cở sở vật chất khá hoàn chỉnh, và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai của đất nước.

Bản đồ Google Maps live